coaching trädgubbar

Drömjobbet – mötesplatsen för arbetssökande och professionella coacher som erbjuder unikt jobbsökarpaket, helt gratis!

www.dromjobbet.se.

Linda Ekendahl är en av Drömcoacherna och ser fram emot att coacha dig!

 

Linda Ekendahl samarbetar med och är en av företaget Drömjobbets jobbcoacher. Linda tar emot dig som arbetssökande, för coachning mot ett nytt jobb.

Metodiken är gemensam för alla; "De sju stegen", som även beskrivs i boken "Livskarriär - 7 steg till ett roligare jobb". Denna bok får du i samband med att du anmäler dig för coachning hos Drömjobbet.

Nedan kan du i korthet läsa om de sju stegen.

  

  

Steg 1: Sätt dig i förarsätet

Här finns utrymme för reflektion, förstärkt självkänsla och aktiva val, utan en massa “måsten” och ”borden”.

Steg 2: Upptäck din glöd och talang

Refltktion över tidigare val och intressen för att upptäcka dina styrkor och din drivkraft.

Steg 3: Ta dig förbi hindren

Stöd att övervinna rädslor och vägledas av kärlek och vilja.

Steg 4: Förändra i vardagen

Du kommer peppas till förändring som gör skillnad. Att till exempel lyfta in mer energi, glädje och att lära sig att säga nej!

Steg 5: Skapa ett vinnande "Jag AB"

Stöd i att bli känd för rätt saker, nätverka dig till framgång och få saker att hända.

Steg 6: Hitta rätt jobb

Stöd att hitta sammanhang där dina styrkor och drivkraft får utrymme. Bland annat genom att undersöka jobbet, skaffa dig en mentor och lära dig vilka attityder som leder till jobb.

Steg 7: Håll dig på vägen

När resan påbörjats blir jag som coach en viktig resurs för att upprätthålla kursen genom reflektion.

 

Första mötet

När vi träffas första gången är nyckeln att bygga upp förtroende och klargöra vilka förväntningar som finns, för att underlätta den fortsatta coachningen. Tillsammans skapar vi ett perspektiv på sökandet av ett nytt jobb, som på ett positivt sätt tar dig vidare i livet. Målet är att du efter mötet ska känna stor entusiasm över coachingen och uppleva att du är på väg mot ett nytt jobb. Du anmäller ditt intresse antingen direkt till Linda Ekendahl, linda.ekendahl@ctreec.se alternativt till www.dromjobbet.se, där du anger Linda Ekendahl som din coach.