Är du på rätt väg?                                                                                        

 

Man hamnar ibland vid vägskäl 

Att veta vart man är på väg är en förutsättning för att nå sitt mål                                                                                       

                                     

Linda Ekendahl har en lång erfarenhet av att coacha människor. I sin roll har hon coachat chefer i sina roller, medarbetare som behöver och önskar komma vidare i sin karriär, stöd i konflikthantering; coacha de involverade till en lösning, coaching av omställning och vid rehabilitering. Linda kan ta emot för coaching i egen lokal men även komma ut på arbetsplatsen för coaching på plats. Vi diskuterar fram vilket som är lämpligast för just dig/er. Under det första mötet upprättar vi en gemensam planering. 

Livskarriär

Arbetet är en central del av våra liv. Det ger oss en identitet, ett sammanhang och en djupare mening i tillvaron. Ingen mår bra av att sitta fast i bojor, vare sig fysiska eller mentala. Vi människor mår bäst då vi upplever att vi utvecklas, lyssnar på oss sjlva och finner våra egna rätta vägar. Det ska också finnas plats för ett "liv", med en balans mellan att göra och att vara. Livskarriär handlar om att utgår från helhetsperspektiv på livet där alla delar är lika viktiga. Du kanske inte behöver ta till drastiska åtgärder för att uppnå glädje och lycka i din karriär. Kankse räcker det att ändra inriktning inom ramen för din nuvarande arbetsplats.

Livskarriär handlar om att låta sig vägledas av frågorna: "Vad mår jag bra av ?" och "Vad vill jag säga ja till?". Vi behöver våga lita på våra hjärtans inre visdom i ställer för att fastna i blockeringar om vad man borde och inte borde.

Coaching tar dig framåt

Coaching passar alla som vill utvecklas och ta nästa steg mot ett önskat läge. Coaching hjälper dig komma fram till ditt mål från den plats du befinner dig idag.

En coach lyssnar, ställer  frågor och fungerar som vägledare vid beslut. En coach ger också stöd, uppmuntran och stärkande feedback.

Coaching hjälper individer och grupper att:


Öppna möjligheter       Främja motivation
Undanröja hinder           Ge stöd                    Skapa resultat

 

Sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna

Ge dig själv möjligheten att nå dina mål