engagemang  •  personlig integritet  •   kvalitet

Competence Tree Consulting AB är ett företag med en gedigen erfarenhet och kompetens. Våra rötter är djupa inom de tjänster vi erbjuder; Ekonomi och Human Resources. Likt ett träd har vår kunskap växt sig starkare för varje år. Genom att vårda våra kunder, våra tidigare arbetsgivare, de organisationer vi arbetat i och med. Vårt företagsnamn har sin grund i våra tankar om hur en organisation ska vårdas.

Våra kunskapsgrenar Ekonomi och Human Resourses (HR) möts givetvis i många situationer. Ett företag består av en mängd kompetens. Kompetens som behöver samarbeta för bästa möjliga resultat. Samarbete av de olika grenarna ger organisationer hjälp och stöd i förändringssituationer, effektivisering och utveckling. Ordet förändring är för oss ett positivt värdeladdat ord. En förändring kan alltid leda till en förbättring. Oavsett vad som är gjort så kan ytterligare saker göras som i slutändan leder till något bättre.

Våra nyckelord engagemang, personlig integritet och kvalitet kännetecknar oss och vårt arbete.

Med över 20 års erfarenhet inom respektive område, har vi förmågan att leverera och snabbt komma in i det arbete ni har behov av extra resurs och stöd i.

Det krävs mod att vårda en organisation