Kvalificerade ekonomitjänster                                                              

 

Det är med vår långa erfarenhet som vi kan föreslå förändringar i både rutiner och tankesätt som leder till högre kvalitet för dej och ditt företag.

Inom Ekonomi erbjuder vi interimslösningar vid vakanser av CFO, Ekonomichef, Controller och Redovisningschef.

Behöver din ekonomiavdelning hjälp med effektivisering, kortare ledtider och en högre kvalitet på såväl det löpande arbetet i form av rutiner och processer som slutprodukt av bokslut? Vi har förmågan att göra analyser och föreslå förbättringsområden och åtgärder. Givetvis arbetar vi med er genom processen och kvalitetssäkrar resultatet.

 

Vi har lång erfarenhet från både operativt och strategiskt arbete, ledande befattningar och medlem i ledningsgrupp. Vi har därmed möjligheten att koppla samman processerna i företaget så att allt hänger ihop, och ger bästa möjliga resultat.

 

 

Jan-Åke Östlund

Senior Ekonomikonsult

Competence Tree Consulting AB

jan-ake.ostlund@ctreec.se