Kvalificerade HR tjänster

 

Attrahera, utveckla och behålla. Innehållet av dessa ord är ovärderliga i en organisation. Med lång erfarenhet av arbete i både hög- och lågkonjunktur, vet vi vad som krävs för att klara av utveckling och förändring både i med- och motgång.

Inom HR erbjuder vi interimslösningar vid vakanser av HR chef, Gruppchef och HR Business Partner.

Är ni ett företag som behöver en HR chef en till ett par dagar per vecka?

Som chef och ledare kan det över tid finnas behov av en extern samtalspartner - en coach.

Finns det konflikter som kan vara svåra att lösa internt?

Behöver din HR avdelning utvecklas, effektiviseras och få en översyn av policys och rutiner?

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med analyser och komma med förbättringsåtgärder. Självklart finns vi med genom hela processen och kvalitetssäkrar resultatet.

Med OPQ certifiering hjälper vi även er med urvalsprocesser och grupputveckling.

Vi har lång erfarenhet från både operativt och strategiskt arbete, ledande befattningar och medlem i ledningsgrupp. Vi har därmed möjligheten att koppla samman processerna i företaget så att allt hänger ihop, och ger bästa möjliga resultat.

 

 

Linda Ekendahl

Senior HR konsult

Competence Tree Consulting AB

linda.ekendahl@ctreec.se